Produkter og tjenester udbydes af bybindner (herefter kaldet mindbybindner), Frydensvej 4, 2690 Karlslunde. Cvr nr.: 43097105. Kontakt kan foretages på kontakt@mindbybindner.dk.

Alle priser er i DKK incl. moms, med mindre andet er angivet, og er kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – nogen gange fra dag til dag. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Ved for sen betaling tillægges et rykkergebyr på 200 kr.

Ratebetaling kan kun benyttes efter forudgående aftale med mindbybindner. Du har ved din tilmelding forpligtet dig til at betale det fulde beløb, selv om der er aftalt en ratebetaling. De rater, der er aftalt, bliver automatisk trukket. Kvittering for trækket sendes pr. mail, og det er dig eget ansvar at gemme denne. Der kan ikke tages specielle forholdsregler i forhold til særlige former for spamfiltre eller mailadresser, så det er kundens eget ansvar at sikre modtagelse af mails fra mindbybindner.

Digitale produkter leveres digitalt på mail. Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. mindbybindner er ikke forpligtet til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun købers til evig tid, i det omfang køber selv downloader materialet til egen opbevaring. Adgang til materialet lukkes ikke ned uden minimum 14 dages varsel. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin e-mail, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Workshops, kurser og events: Ved afbud givet med mindre end 1 måned til afholdelse opkræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives ingen refusion. Aflysning: For at sikre en høj kvalitet i kurserne, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af forløbet. I så fald tilbydes en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.

1:1 forløb afholdes online via Zoom. Hele forløbet skal være betalt før den første session.

Sparring via mail: Såfremt dit forløb indeholder adgang til sparring via mail, så gælder denne adgang, indtil den sidste session er afholdt. Derefter bortfalder adgangen. Telefonisk opfølgning er ikke at betragte som en session.

Rettigheder: mindbybindner har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops og 1:1 forløb.

Ved køb af ydelser opnår køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale.

Brugsretten er personlig.

Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd.

Returret: Tilmelding er bindende, men der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på kontakt@mindbybindner.dk, hvorefter din betaling vil blive returneret. Pengene refunderes til den konto, der har betalt fra. BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Flytninger/aflysninger/afbud: Kurser, workshops og 1:1 forløb afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, forløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af mindbybindner, får køber det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på forløb eller kurser på foranledning af mindbybindner, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching sessioner kan ændres op til 24 timer inden aftalt tidspunkt. Udebliver køber fra en aftale, eller aflyser køber aftalen senere end 24 timer før det aftalte tidspunkt, faktureres det fulde beløb til køber.

Forretningsbetingelser

Gyldighed: Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra mindbybindner.

Fortrolighed: mindbybindner og Helle Bindner behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme i vores besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt. mindbybindner deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Ændring af forretningsbetingelser: mindbybindner har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel. De til enhver tider gældende betingelser vil fremgå af mindbybindner.dk.

Lovvalg og værneting: Enhver tvist mellem mindbybindner og kunde skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Roskilde som første instans.